เลือกหน้า

MAC App's

enjoy our hard work.....

Port Scanner

 Port Scanner Download คำอธิบาย:   ▶ A simple but powerful Ip4&6 Port Scanner ◀ Scan all 65.535 ports and check if they are open or not. Ports are the doors for your computer to talk and listen to the Internet and everything else. An open port means that things...

อ่านเพิ่มเติม

MD5 Checker

 MD5 Checker - MD2, MD4, SHA1, SHA256.... also Download คำอธิบาย:   A simple, yet very important tool for increased security. MD5 checksums are used to control the integrity of a download. If a downloaded file is altered or compromised in any way the checksum...

อ่านเพิ่มเติม

SSD Health Check

 SSD Health Check Download คำอธิบาย:   SSD Health Check shows important insights to the state of your SSD. • Expected lifetime until death in % • S.M.A.R.T status • Short details • Unexpected power losses • Actual temperature display • Raw read error rate • Power...

อ่านเพิ่มเติม

Custom Onion Address

 Custom Onion Address - vanity .onion address Download คำอธิบาย:   Customised Vanity lets you create vanity GPG keys and .onion addresses (for Tor's hidden services). Note: The generated address is a base32 string, please read more details on the TOR project...

อ่านเพิ่มเติม

xZ

 xZ Download คำอธิบาย:   Compressed files like zip are very easy to handle, others are more difficult since they need special apps to decompress. 7z is very popular, and xZ gives people some headache in order to find the proper tool. With xZ you can get an app...

อ่านเพิ่มเติม

First Aid Utilities

 App Not Found Download คำอธิบาย:   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ut volutpat diam. Etiam sit amet adipiscing est. Morbi scelerisque nisi sem, a mollis nibh lobortis a. FEATURES: • Nulla molestie purus at ligula dapibus...

อ่านเพิ่มเติม