Επιλογή Σελίδας
System Bar

System Bar

System Bar$1.99 Προσθήκη στο καλάθι Κατηγορία: mac OS Περιγραφή Αξιολογήσεις (0) Περιγραφή System Bar presents you with system information in an efficient and good looking way. Main Features: + Display CPU load, free Ram, free HDD, time + Place it anywhere on the...
System Clock

System Clock

System Clock$1.99 Προσθήκη στο καλάθι Κατηγορία: mac OS Περιγραφή Αξιολογήσεις (0) Περιγραφή System Clock beautifully provides you with general information at a glance. No more clicking and jumping between separate apps, this is the display that delivers all kind...
Anti Virus +

Anti Virus +

Anti Virus +$19.99 Προσθήκη στο καλάθι Κατηγορία: mac OS Περιγραφή Αξιολογήσεις (0) Περιγραφή Welcome to one of the most sophisticated and comfortable AntiVirus tools available! Quick, reliable and safe, AntiVirus delivers everything you could ask for. Top...
SSD Health check 4 NVMe

SSD Health check 4 NVMe

SSD Health check 4 NVMe$4.99 Προσθήκη στο καλάθι Κατηγορία: mac OS Περιγραφή Αξιολογήσεις (0) Περιγραφή SSD Health Check NVMe shows important insights and statistics to the state of your SSD in your Mac Book Pro. Main Features of SSD Health Check for NVMe: •...
1978 Invader

1978 Invader

1978 Invader$1.99 ▶ Back to 1978! ◀ Your mission: Fend off the clones. Your gear: A laser cannon and 4 bunkers to hide. Wipe the clones off the sky as they are slowly closing in with nothing else than a laser cannon. Be careful, these clones are shooting back! And...
SSD speeder & lifetime booster

SSD speeder & lifetime booster

SSD speeder$19.99 You have just found the perfect application – SSD Speeder helps you to improve the of your Mac! SSD Speeder creates bigger RAM Disk (it is virtual, of course) than you have. RAM Disks can offer power users an amazing level of performance!...